Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Yliopistojen kuulumiset
 2. Vuosi 2018
 3. Konsortion toimintasuunnitelma 2019 (liite)
  1. Puro/Emrex -selvitys
  2. Saavutettavuusdirektiivi
 4. Käyttäjätunnusten poisto
 5. Tikettien priorisointi (liite)
 6. Muut asiat