Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jukka Kohtanen, CSC

Mari Pihamaa, CSC

 

Asialista

...

  1. Työryhmä jatkuvan oppimisen tietojen kartoitukseen  ja määrittelyyn (työryhmä toimii Synergiaryhmän alaisuudessa)

...