Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Tiketti VIRTA-338289
 • MIten kohdennetaan kertyneet opintopisteet, jos useita opiskeluoikeuksia?
 • Sisu-linjaus 2.2.2016: Sisussa suoritus liittyy aina opiskeluoikeuteen. "Kun opiskelija ilmoittautuu, pyydetään häntä sijoittamaan toteutuksen suorituksesta syntyvä opintojakso opintosuunnitelmaan, jotta voidaan seurata sitä, tekeekö opiskelija valmistumisensa kannalta relevantteja opintoja. (Kaikissa rakenteissa tulisi olla paikka valinnaisille opinnoille, joihin opiskelija voi sijoittaa jaksot, jotka eivät suoraan rakenteesta löydy)"
 • Finnberg (CSC): Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruu ongelmallisin, koska opiskelijan pitää mennä vain kerran. Menee ensisijaisuuden mukaan. Ensisijaisuus on keinotekoinen, yleensä se mikä viimeiseksi alkanut.
 • Majamäki (CSC): Miten amkien osalta mennyt jos on useampi opiskeluoikeus?
 • Husa (TAMK): Ei ongelmaa. Tilastotkin opiskeluoikeuskohtaisesti. Jos on kaksi niin menee kahtena rivinä.
 • Pulkkinen (TAU): Eli menisi sitten yliopistoistakin kahtena rivinä? Ensisijaisen opiskeluoikeuden arpominen tehdään jokaisessa yliopistossa, jokaisessa rekisterissä. Tilastokeskuksen tiedonkeruussa arvottaisiin kaikille samalla logiikalla? Meillä logiikka, yleensä uusin. Voisi tehdä kerralla yhdestä rekisteristä.
 • Finnberg (CSC): Ei ole ongelma, että menisi samallalailla. Olisi parasta jos menisi samallalailla AMK & YO. On tilastokeskuksen jäänne per opiskelija. Mihin kaikkeen vaikuttaa, en osaa sanoa.
 • Loukkola (Tilastokeskus): Voisi olla kuten AMKeissa, jossa olisi kaikki opiskeluoikeudet. Voisi tarvittaessa päätellä esim. opintopistekertymän perusteella. On pitkä jäänne. Onko OKM:llä näkemystä?
 • Haapamäki (OKM): Kyllä se tarvitaan, että opiskelijat saadaan ryhmiteltyä. Itse ajattelen, että mikä se kaava on niin siihen ei ole kantaa, mutta olisiko selkeintä jos tehdään keskitetysti VIRTAssa, jos OKM ottaa poimintoja niin tieto olisi niissä suoraan mukana. Miten AMKeissa sisäisissä tilastoissa?
 • Loukkola (Tilastokeskus): Tehtäisiin VIRTAssa päättely, olisi yhteneväinen.
 • Majamäki (CSC): VIRTAn päässä ollaan oltu varovaisia, että lähdettäisiin tekemään tulkintoja ja päättelyjä korkeakoulujen tiedoista. Keskustelua vaativa.
 • Finnberg(CSC): Jos sovitaan esim. että viimeisin alkava tai se jossa on eniten pisteitä. Olisiko samallalailla myös amkeille? Amkit ei tuo ensisijaisuustietoa opiskeluoikeuteen. Pitäisikö päättely olla myös amk puolella?
 • Husa (TAMK): Tilastoja hetun perusteella, ei tarvitse välttämättä olla ensisijaisuus tieto. Toivon ettei tule, koska en näe miksi tarvitaan.
 • Haapamäki (OKM): Ehdotus: Päättelysääntö rakennetaan VIRTAan päättelysääntöjen pohjalta. Tilastokeskukseen menee näin kaikki opinto-oikeudet.  
 • Pulkkinen (TAU): VIRTAssa laskeminen on tosi hyvä juttu. Saamme nettomäärät koko valtakunnan tasolla.
 • Haapamäki (OKM): Mietittävä asia. Opiskeluoikeus on per korkeakoulu. Päällekkäisten opiskeluoikeuksien määrä olisi hyvä tietää, mahdollisesti niistä valtakunnan netto-opiskelijamäärän. Tarkemmin pohdittava laskemmeko sellaista vai onko tämä kk-kohtainen se mitä käytämme virallisena määränä. 
 • Majamäki (CSC): Lähdemme tekemään tarkennuksia ja palataan tarvittaessa tälläkin porukalla.

...

 • Sosionomi (amk) suoritettuaan 60 op on pätevä vain varhaiskasvatuksen sosionomiksi.
  • Uusi koodi. jota käytetään sosionomi (amk) tutkinnon suorittaneille,  jotka ovat aloittaneet opinnot 1.9.2019 jälkeen sekä niille, jotka ovat aiemmin suorittaneet sosionomi (amk) tutkinnon ja täydentävät opinnot 1.9.2019 jälkeen varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikkaan  suuntautuneille opinnoilla ja lisäksi niille joiden opinnot ovat lain voimaan tullessa kesken ja jotka eivät suorita opintoja loppuun 31.7.2023 mennessä.
 • Haapamäki (OKM): Varhaiskasvatuksen sosionomiin suuntautuvat opinnot?-nimeksi?
 • Piiroinen (OKM): Tarkoitus on, että pystytään erottamaan lakimuutoksen takia "muuttuneet" pätevyydet jatuo ja tuo avoimen kautta tuleva olisi hyvä saada erikseen selville eli pystyä laskemaan erillisinä joukkona
 • Majamäki (CSC): Ovatko kaksi uutta päätevyyskoodia riittävät?
 • Haapamäki (OKM) Avoimen kautta myös uusi? Uuden lain mukainen termi.
 • Majamäki (CSC): Täytyy varmistaa.

...