Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Projektivastaavien ja teknisten tietojen päivitys (Melanie)
 • Käyttäjämäärät ja muu käyttö
  • Oodin käyttäjät
  • ILPA:n käyttäjät
  • ILPA:n haetut opinto-oikeudet tai muu määre
  • Varmenne-palvelun otteet/käyttäjät
  • Oodiws-käyttö, esim. missä kiinni
 • Konsortion johtoryhmän 15.2.2019 päättämät ja hyväksymät  (Melanie)
 • OILI-ilmoittautumispalvelun toiminnallisuuksien käyttöönoton laajentaminen (Eila)
  • Mikä on kunkin yliopiston roadmap käyttöönotoissa?
  • Onko syytä konsortion enää 2020-2021 varata budjettia lainkaan OKO-integraation kehittämiseen? Uusia ilmoittautujaryhmiä tukevia toiminnallisuuksia ei kannata toteuttaa konsortion rahalla, jos niitä ei otetaa laajasti käyttöön.
   • uusien ominaisuuksien toteuttaminen ja käyttöönotto 2018 ei juurikaan edennyt
   • 2019 eteneekö?
   • Johtoryhmä ei näe järkeväksi varata rahaa muutosten toteuttamiseen, jos ne eivät tule käyttöön
 • RIKEn käyttöönottosuunnitelmat yliopistoissa (Melanie)
  • Tehtävänanto, mitä tietoja kerätään konsortiolle päätöksentekoa varten?