Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sisältö: Kommentointi-toiminnallisuus, paikallisten opintojaksojen luominen, lukiodiplomin liittäminen opintojaksoon, puuttuvien tietojen tarkistamistoiminnallisuus, versiohistorian tarkastelu, opetussuunnitelman sisältöjen järjestäminen - edellisen sprintin sisällön työstäminen jatkuu

Sprintti 7 (6.5.-17.5.)

Sisältö: Kommentointi-toiminnallisuus, paikallisten opintojaksojen luominen, puuttuvien tietojen tarkistamistoiminnallisuus, oppiaineet -koostesivu, versiohistorian tarkastelu, opetussuunnitelman sisältöjen järjestäminen - edellisen sprintin sisällön työstäminen jatkuu

Sprintti 8 (20.5.-31.5.)

Sisältö: Kommentointi-toiminnallisuus, oppiaineet -koostesivun hiontaa, opetussuunnitelman julkaisu, opetussuunnitelman perusteet, opetussuunnitelman sisältöjen järjestäminen, etusivun sisältöhaku

Sprintti 9 (3.6.-14.6.)

Sisältö:

...