Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Korkeakoulujen, OKM:n ja CSC:n yhteinen työpaja, jossa valmistaudutaan OKM: opettajatiedonkeruuseen vuodelta 2018

Tiedot tulee olla päivitettynä VIRTAssa viimeistään 31.5.2019


Tausta-aineistot:

...

 • Tilastokeskuksen erilliset opettajanpätevyydet - tiedonkeruu
 • OKM:n opettajatiedonkeruu
  • aineisto toimitettu OKM:lle koontiexcelinä, koottu yhteen kaikkien korkeakoulujen tiedoista tarkistus_ope_2017_keraystaulu_KK.csv
  • koontiaineistossa ollut mukana kaikki tilastovuonna suoritetut pätevyydet,  pätevyyksien osalta ei ole tarkistettu, onko opiskelijalla suoritettuna myös pätevyyteen vaadittava tutkinto
  • tulossa muutos toimitettavaan aineistoon siten, että mukaan otetaan pätevyys vasta silloin kun henkilö on myös suorittanut pätevyyden vaatiman korkeakoulututkinnon, eli yleensä ylemmän kk-tutkinnon (ainoa poikkeus lastentarhanopettajan tutkinto).
   • Poiminnan kannalta ainoastaan sillä on merkitystä että henkilöllä on jo tutkinto, jolloin pätevyyden tilastointovuosi otetaan pätevyyden suoritusvuodesta.
    • Tilanteet, joissa henkilöllö on useita tutkintoja - voiko aiheuttaa tulkintaongelmaa
   • Mukaan otettavien pätevyyksien määrä
 • Tiedonkeruiden aikataulu kevät 2019
  • Nyt sovittu, että tiedonkeruuta varten tietojen tulee olla päivitettynä 31.5.
  • tarve aikataulun myöhentämiselle OKM:n tiedonkeruun osalta?
 • Tietojen raportointinäkymä
  • Raportti Vipuseen suunnitteilla
 • Varhaiskasvatuslain muutos ja VIRTA-koodisto
  • viranomaistiedonkeruiden asiantuntijaryhmässä päätetty, että koodia IQ (pääaineena varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (YO) ja varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot (AMK)) käytetään ammattikorkeakouluissa myös siirtymäsäännösajan sisällä (sosiaalialan opinnot  aloitettu ennen 31.8.2019 ja valmistuneet viimeistään 31.7.2023)
  • Koodisto-selitemuutokset (luonnos)
  • Kysmys: voiko varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot  suorittaa avoimessa yliopistossa?

...