Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Tutkimukseen kutsuttavien yhteistiedot haetaan korkeakouluilta
  • Pyydetään rehtoreiden lupa yhteystietojen luovutukseen
  • Haettavat tiedot: hetu; oppilaitostunnus; opiskelija-avain; sukunimi; etunimet; sähköpostiosoite1 (korkeakoulun s-posti); sähköpostiosoite2 (henkilökohtainen s-posti); puhelinnumero1; puhelinnumero2
 • Satunnaisotanta VIRTA-tietokannasta
  • Tieto hetullisena, jotta voidaan yhdistää VRK tietoon (sukupuoli, siviilisääty, asuminen)
  • Poimitaan suhteellisesti läsnäolevaksi ilmoittautuneiden alle 35-vuotta täyttäneiden joukosta oppilaitoksen opiskelijamäärän ja koulutusalan opiskelijamäärän mukaan
  • VIRTA-tietokannan tietoja hyödynnetään myös tausta- ja vastemuuttujina (esim. opiskelupaikkakunta, koulutusala, opintojen eteneminen)

Esitetyt kysymykset

Yhteis- ja kaksoistutkintojen määrittelystä (HY): VIRTA-352505:

onko missään olemassa dokumenttia, jossa selitettäisiin, miten tulkitaan onko kyseessä kaksois- tai yhteistutkinto?

 

Miten raportoidaan lukiolaiset avoimen toiminnassa (JY): VIRTA-352528

Muut asiat

Yhteistyössä järjestetyt erikoistumiskoulutukset VIRTAssa

...