Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

9.5. Jatkuvan haun koulutus, osa 1 (koulutustarjonta, haun ja hakulomakkeen luominen)


View file
nameJatkuvan haun koulutus_osa1.pptx
height250
2.5. Jatkuvan haun info- ja tilannekatsaus (Opintopolun nykytila, kehittämistarpeet jatkuvan haun näkökulmasta

...

Nauhoite: https://connect.funet.fi/pzh8g9dfv6t5/

 

View file
nameJatkuvan haun koulutus_osa1.pptx
height250