Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 Paikka: Metropolia, MPA6018, opetustilat, 6. krs.
13.30 - 1413.0045VIRTA-ajankohtaista
1413.00 45 - 14.15Tarkistustiedostot ja tulevat koulutukset
14.15 - 15.0015

VIRTA road map

  • Alustus MITKO-työryhmän tuotoksista
  • Työryhmätyöskentelyä
15.00 15 - 15.30Keskustelua ja koontia käsitellyistä asioista
 Hyvää kotimatkaa!

...