Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleLupatiedot

Sähköisen asioinnin lupa:

Tuottaa hakemuksella yksittäisen kysymyksen: Opiskelijavalinnan tulokset saa lähettää minulle sähköisesti. Tällä kysymyksellä ja sen vastauksella hakija antaa luvan siihen, että valintojen tulokset julkaistaan sähköisesti sekä hakijan ja korkeakoulun oppilaitoksen välinen viestintä hoidetaan sähköisesti. Tätä kysymystä virkailija voi käyttää oman korkeakoulunsa oppilaitoksen käytänteiden mukaisesti.

Lupatiedot:

Lupatiedot-elementti tuottaa hakemukselle yhden infotekstin ja kolden kysymyksen joukon, joista infoteksti:

” Tarkista hakulomakkeelle täyttämäsi tiedot huolellisesti ennen hakulomakkeen lähettämistä. Opiskelijavalinta voidaan purkaa, jos olet antanut vääriä tietoja. Hakemuksesi kaikki tiedot tallennetaan opiskelijavalintarekisteriin (L 884/2017). [Opintopolun tietosuojaseloste](https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/). Saat vahvistusviestin vastaanotetusta hakulomakkeesta sähköpostiisi. ”

 on aina jätettävä jokaiselle opiskelijavalintaan liittyvälle lomakkeelle. Kolmen muun kysymyksen kohdalla virkailija voi omaa harkintaansa. Muut kysymykset ovat:

                      ” Yhteystietojani saa käyttää koulutusmarkkinoinnissa?”

                      ” Opiskelijavalinnan tulokseni saa julkaista internetissä?

                      ”Asiointikieli”

...