Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Opetushallitus Oppilaitos luo yhteishaun jatkuvan haun hakulomakepohjan ja tekee yleiset sille ohjetekstit. Valmiina hakulomakkeelta löytyy seuraavat osiot: henkilötiedot, hakukohteiden lisääminen , pohjakoulutus ja lupatiedot.

Hakukohteet tulee olla joko valmis- tai julkaistu tilassa, jotta ne voi lisätä hakulomakkeelle.

Hakulomakkeen elementteihin voi liittää joko hakukohteen tai hakukohderyhmän. Hakukohderyhmät luodaan organisaatiopalvelussa ja ne pitää liittää koulutustarjonnassa hakukohteille.

Löydät hakulomakkeen hakemuspalvelun etusivun listasta nimellä Korkeakoulujen yhteishaku kevät/syksy xxxx.

Image Removed

Hakulomakkeen muokkausnäkymään tultaessa osiot suljetaan vasemmasta alalaidasta ja pidetään kaikki kielitäpät valittuina.
Ennen hakuaikaa Opetushallitus lukitsee hakulomakkeen ja avaa sen vain pyynnöstä.

Image Removed

Image Removed

Yhteishaussa Opetushallitus muokkaa yhteisen vahvistussähköpostipohjan.
muokkausnäkymän alareunasta voi valita ne kielet, joilla haluaa tehdä lomakkeen.  

Image Added


Hakulomakkeen lisäksi oppilaitos voi muokata yhteistä vahvistussähköpostipohjaa, joka lähtee kaikille hakijoille hakemuksen lähettämisen jälkeen.
Hakija saa hakemuksen lähettämisestä vahvistussähköpostin, johon tulee yhteisen viestin lisäksi:

...

Ystävällisin terveisin

Opintopolku

Image Removed

Hakulomakkeen nimen alla näkyy se haku, mihin hakulomake on liitetty haun ylläpidossa. Haun nimen viereisestä painikkeesta pääsee suoraan koulutustarjontaan tarkastelemaan haun tietoja. Testihakemus/virkailijatäyttö linkistä voi hakuun syöttää hakemuksen ja tarkastella hakulomaketta. Linkki on kertakäyttöinen, eikä urlia tule jakaa ulkopuolisille. Lomake linkki on hakuaikana lomakkeen linkki, jonka voi viedä esim. omille verkkosivuille.

Jokainen korkeakoulu luo yhteishaun hakulomakkeelle oman lomakeosion (käännökset) ja nimeää sen Opetushallituksen/ASPAn suosituksen mukaisesti. Korkeakoulun oman lomakeosion alle korkeakouluvirkailija luo kaikki oman korkeakoulun lisäkysymykset (elementit) ja liitepyynnöt (lukuun ottamatta pohjakoulutusliitteitä). Osioita voi luoda myös yhteisvalinnoille (yo) ja vastuuammattikorkeakoulujen ryhmäkysymyksille. Lomakeosio tulee aina siirtää lupatiedot-moduulin ja pohjakoulutusmoduulin välissä. Ennen haun alkua OPH siirtää osiot. Lomakkeelle voi luoda lomakeosioita kysyttävien teemojen mukaan. Osioita voi siirtää raahaamalla. Lomakeosioiden lisäksi korkeakouluvirkailijan tehtäviin kuuluu tallentaa pohjakoulutusosion liitepyyntöihin omat hakukohteet tai hakukohderyhmät. Hakukohteet tai hakukohderyhmät tallennetaan niihin pohjakoulutusosion liitepyyntöihin, joista hakijalta halutaan saada sähköinen liite.

  • Liitepyynnöt eivät saa olla yhteishaun hakulomakkeella pakollisia
  • Korkeakoulujen pitää viedä omille osioille ja elementeille käännökset

Hakukohteen tai hakukohderyhmän lomakkeelle voi tallentaa sähköisiä liitepyyntöjä.

Hakukohteen liittäminen elementtiin: Kaikissa elementeissä on painike Näkyvyys lomakkeella: näkyy kaikille, jota klikkaamalla pääsee valitsemaan, minkä hakukohteen tai hakukohderyhmän elementtiin haluaa liittää. Tämä tarkoittaa, että kysymys näkyy vaan sille hakukohteelle, joka elementtiin on liitetty. Kun elementtiin on valittu hakukohde/hakukohteita tai hakukohderyhmä näkyvät ne listauksena , se näkyy painikkeen alla ja painikkeen nimi muuttuu näin: Näkyvyys lomakkeella: Vain valituille hakukohteille.

...