Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

WebOodin voi toimittaa suunnitellun aikataulun mukaan vain Docker-kontissa. Suunniteltu aikataulu löytyy sivulta : 2019 versiot - ROADMAP:

...