Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tätä varten tarvitaan jälleen Yliopiston kanta Oracle Reportsista. Asiasta päättää loppujen lopuksi Oodin johtoryhmä.

Yliopistojen vastaukset 31.5.2019 mennessä

Yliopiston kanta päivitetäänkö Oracle Reports versioon 12 vai jäädäänkö versioon 11g:

...