Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

eHOKS-palvelun käyttöoikeudet jakautuvat kahdentyyppisiin käyttöoikeusrooleihin. Valtaosa koulutuksen järjestäjistä tarvitsee käyttöoikeusroolin, jonka ominaisuus liittyy integraatiolla toteutettuun tiedonsiirtoon (Ryhmän 1 roolit). Lisäksi on koulutuksen järjestäjiä, jotka tarvitseva tarvitsevat käyttöikeusroolin, joiden ominaisuudet liittyvät tiedon tallennukseen käyttöliittymällä erillisellä syöttökäyttöliittymällä (Ryhmän 2 roolit). 

Käyttöoikeuksien hallinnoinnista vastaa pääasiassa koulutuksen järjestäjä. Koulutuksen järjestäjä päättää kenelle ja mille tasolle, koulutustoimija, oppilaitos vai toimipisteeseen käyttöoikeudet myönnetään. 

eHOKSissa olevien tietojen katselua ja jakamista varten käyttäjä tarvitsee eHOKS-käyttäjän oikeuden. Niillä koulutuksen järjestäjillä, jotka tallentavat tiedot syöttökäyttöliittymällä suoraan eHOKSiin, tietojen katselun ja jakamisen oikeus sisältyy eHOKS-tallentaja -käyttöoikeuteen. Kukin oppilaitos harkitsee itse, kenelle oikeus myönnetään.


Ryhmä 1) eHOKS-käyttöoikeusroolit - tarkoitettu koulutuksen järjestäjille, jotka siirtävät integraatiolla tietoa eHOKS-palveluun

Opintopolun vastuukäyttäjä (koulutustoimijan vastuukäyttäjä)

 • myöntää eHOKS-pääkäyttäjän oikeudet organisaatiossaan.
 • luo tiedonsiirtoon tarvittavan palvelunkäyttäjän tunnuksen.

eHOKS-pääkäyttäjä 

 • myöntää eHOKS-käyttäjän oikeudet organisaatiossaan.
 • katsoo eHOKS-tietoa oman organisaationsa osalta
 • jakaa oman organisaation opiskelijan eHOKS-tiedot tietoja työpaikan toimijalle

eHOKS-käyttäjä

 • katsoo eHOKS-tietoa oman organisaationsa osaltaopiskelijan eHOKS-tietoja.
 • jakaa oman organisaation opiskelijan eHOKS-tiedot tietoja työpaikan toimijalle.

eHOKS-palvelunkäyttäjä / Koulutuksen järjestäjät, jotka siirtävät integraation avulla tietoa.

 • Koulutustoimijan vastuukäyttäjä luo palvelunkäyttäjän tunnuksen.
 • Huom! Kyseessä on tiedonsiirtotunnus, joka tehdään järjestelmälle, eikä sitä voi myöntää virkailijalle. 

...

Katso käyttöoikeuksien haun ohjeita

Ryhmä 2) eHOKS-käyttöoikeusroolit - tarkoitettu koulutuksen järjestäjille, jotka tallentavat tietoa

...

syöttökäyttöliittymällä eHOKS-palveluun.

eHOKS-tallentajan pääkäyttäjän oikeudet myöntää Opetushallitus. Oikeudet myönnetään ainoastaan niille koulutuksen järjestäjille, joilla ei ole mahdollisuutta siirtää tietoa suoraan rajapinnan kautta. 

...

 • myöntää eHOKS-tallentajan oikeudet oikeudet.
 • katsoo, luo ja muokkaa eHOKS:jaeHOKSissa olevia HOKS-tietoja.
 • jakaa oman organisaation opiskelijan eHOKS-tiedot tietoja työpaikan toimijalle.

eHOKS-tallentaja eHOKS-tallentajan pääkäyttäjä myöntää eHOKS-tallentajan oikeudet omassa organisaatiossaan.

 • katsoo, luo ja muokkaa eHOKS:jaeHOKSissa olevia HOKS-tietoja.
 • jakaa oman organisaation opiskelijan eHOKS-tiedot tietoja työpaikan toimijalle.