Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Oodin ja Oodi-konsortion ylläpitämien Oodiin liittyvien palvelujen käyttäjämäärät ja muu käyttö konsortioyliopistoissa

Mukana myös konsortioyhteistyönä toteutettu CSC:n Oodiin liittyvä Varmenne-palvelu

...