Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

(Projektivastaaville lähetetty kysely 8.5.2019, deadline 24.5.2019)VaikuttavuusAaltoHYHankenLaYLUTOYTaiYUEFVY
Oodin käyttäjät

2018

  • 1 164 043 kirjautumista/vuosi
  • max 15 000 /päivä
  • 25407 eri käyttäjätunnusta/vuosi
  • max 7000 eri käyttäjätunnusta /päivä
OodiWS-rajapintojen käyttö

Asio → Oodi

Opetustapahtuma- ja lukujärjestystiedonsiirrot

ILPA

--Varmenne-palvelu

Varmennetut suoritusotteet vuonna 2017:

  •  37860 kpl
  • 11345 eri opiskelijalle
  •