Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Lokakuu:

* Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruu

    korkeakoulukohtainen toimitettava aineisto VirtaSFTP: \aineistot\tkopisk201X_KK.csv
    puutteet-virheet tarkistustiedosto VirtaSFTP: \aineistot\tkopisk201X_KK_tarkistus.csv    

* 55 op laskenta

    korkeakoulukohtainen toimitettava aineisto VirtaSFTP: \aineistot\viisviis\tarkistus_55_201X_KK.csv
    extravipunen: https://extra.vipunen.fi/Raportit/55%20op%20kuluva%20lukuvuosi.xlsb?Web=1

Tammikuu:

* Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruu

    korkeakoulukohtainen toimitettava aineisto VirtaSFTP:    aineistot\tktutk201X_KK.csv
    puutteet-virheet tarkistustiedosto  VirtaSFTP:    aineistot\tktutk201X_KK_tarkistus.csv

Helmikuu:

* OPH:n kv-liikkuvuusjaksotiedonkeruu

    korkeakoulukohtainen toimitettava aineisto VirtaSFTP:     
            aineistot\cimo_lyhyt_saapuva_201X_KK.csv
            aineistot\cimo_lyhyt_lahteva_201X_KK.csv
            aineistot\cimo_pitka_lahteva_201X_KK.csv
            aineistot\cimo_pitka_saapuva_201X_KK.csv            

* OKM:n suorat tiedonkeruut

    * Opintopistetiedonkeruu (AMK ja YO)  
        VirtaSFTP: CSVExport.zip sta : (Tarkistukset_Opintopiste.csv, Tarkistukset_AvoimenOpintopisteet_Jarj.csv, Tarkistukset_Opintosuoritus_201X.csv)
        VirtaSFTP: aineistot\Tarkistus_ulkomaa_suoritukset_201X_KK.csv
        VirtaSFTP: aineistot\Tarkistus_ulkomaa_harjoittelu_201X_KK.csv
    
    * Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat (AMK)  
        VirtaSFTP: aineistot\Tarkistus_AMK7_201X_summa_KK.csv
        VirtaSFTP: aineistot\Tarkistus_AMK7_201X_KK.csv

    * Maahanmuuttajien valmentava koulutus (AMK)  
        VirtaSFTP: aineistot\Tarkistus_AMK8_201X_summa_KK.csv
        VirtaSFTP: aineistot\Tarkistus_AMK8_201X_KK.csv

    * Opinnäytetyöt (AMK)     
        VirtaSFTP: aineistot\opinnaytetyot\summa_opinnaytetyot_per_opiskelija_201X_KK.csv
        VirtaSFTP: aineistot\opinnaytetyot\opinnaytetyot_201X_KK.csv
        
        
    * Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina (YO)
        VirtaSFTP: aineistot\OKM_KOTA_Tiedonkeruut\YO6_201X_summa_KK.csv
        VirtaSFTP: aineistot\OKM_KOTA_Tiedonkeruut\YO6_201X_opiskelijat_tarkistus_KK.csv

Huhtikuu:

* Eurostat

        VirtaSFTP: aineistot\eurostat\eurostat_KK.csv

Toukokuu:

* Tilastokeskuksen erillinen opettajan pätevyyksien tiedonkeruu        

        VirtaSFTP: aineistot\eriope\tkerillope201X_01234_201Xkkpp.csv
        
* OKM:n opettajatiedonkeruu    

        VirtaSFTP: aineistot\tarkistus_ope_201X_keraystaulu_KK.csv
        VirtaSFTP: aineistot\tarkistus_ope_KK_summa.csv
        VirtaSFTP: aineistot\tarkistus_ope_KK_201X.csv