Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
ToimijatahoLomailijaLoma-aikaMuuta
CSCKatri Laaksonen13.7. - 9.8.2020

Johannes Tuovinen

29.6. - 12.7.2020 ja
20.7. - 9.8.2020Melanie Lotz

13.7.-2.8.2020
10.-16.8.2020


AcenetSten-Erik Sandås13.7. - 2.8., mahdollisesti myös 6.-12.7. sekä 3.-9.8.

Jan-Ole Sandås

13.7. - 2.8.


GoforeLauri Renko27.7.-14.8.

Tuomo Soinio1.-28.7.

Jukka-Pekka Venttola13.-26.7. (loppuloman ajankohta tarkentuu vielä)

Toimintaohje ongelmatilanteissa

Info
titleMallitiketti
Jos et ole tehnyt ennen Jira-tikettiä, mallitiketti löytyy tästä:
https://jira.csc.fi/browse/OMA-90


PalveluTilanneMiten toimiaMitä tapahtuu
Oodi-palvelu Oodi-konsortiolle (kaikki Oodin ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvä asia)Kriittinen ongelma tuotantoympäristössä

Tiketti jiraan asiaan kuuluvalle projektille:

JA sähköposti: oodi-admin@postit.csc.fi

Tiketille aina

 • tieto siitä, onko yliopistokohtainen ongelma vai kaikilla/usealla sama
 • kuvaus mitä on tehty ratkaisemisen eteen
 • Jos muilla yliopistoilla ei esiinny samaa ongelmaa, on todennäköistä, että ongelma ei liity sovelluskoodiin vaan on yliopiston omasta Oodi-ympäristöstä tai Oodi-datasta johtuva ongelma, joka voidaan ratkaista vain yliopistossa.

Kannattaa myös kysyä kaverilta apua eli yliopistojen vertaistuesta joko konsortion teknisten postilistalla, kaikki asiantuntijat-postilistalla, vertaistuki-flowdockissa.

Paikalla olevat asiantuntijat CSC /Acenet/Gofore pyrkivät ratkaisemaan ongelmaa. Huomioiden kuitenkin, että loma-ajat. Etenemisen seuranta jirassa tiketillä.

Muutostarve, versioon liittyvä testiympäristössä ilmenevä ongelma tai tuotantoympäristössä ilmenevä ei kriittinen ongelma

Tiketti jiraan asiaan kuuluvalle projektille:

Muutospyynnön tai ongelman ratkominen otetaan työn alle lomien jälkeen.
Oodi-rajapinnatTuotantoympäristöön liittyvä kriittinen ongelma

Tiketti jiraan: https://jira.csc.fi/projects/WSOODI/

Sähköposti: oodi-admin@postit.csc.fi

Tiketille aina

 • tieto siitä, onko yliopistokohtainen ongelma vai kaikilla/usealla sama
 • kuvaus mitä on tehty ratkaisemisen eteen
 • kannattaa myös kysyä kaverilta apua eli yliopistojen vertaistuesta joko konsortion teknisten postilistalla, kaikki asiantuntijat-postilistalla, vertaistuki-flowdockissa
CSC:n palvelinylläpidon päivystäjä alkaa ratkaista ongelmaa, tarvittaessa yhteistyössä Goforen kanssa. Etenemisen seuranta jirassa tiketillä.

Testiympäristöön liittyvä ongelma tai tuotantoympäristöön liittyvä ei kriittinen ongelmaOngelman ratkominen otetaan työn alle heti elokuuss/alomien jälkeen.

SovelluskehitystarveMuutospyyntö otetaan työn alle lomien jälkeen.
ILPATuotantoympäristöön liittyvä kriittinen ongelma
 1. Ks. ILPA-käyttöohje: KÄYTTÖOHJEET JA DOKUMENTAATIO
 2. Jos ei ratkea, niin tiketti jiraan: https://jira.csc.fi/projects/ILPAB JA sähköposti: oodi-admin@postit.csc.fi
 3. Tiketille aina

  • tieto siitä, onko yliopistokohtainen ongelma vai kaikilla ILPA-yliopistoilla esiintyy sama
  • kuvaus mitä on tehty ratkaisemisen eteen, esim. onko yliopiston verkkoyhteyksissä ollut ogelmaa

  Kannattaa myös kysyä kaverilta apua eli yliopistojen vertaistuesta joko konsortion teknisten postilistalla, kaikki asiantuntijat-postilistalla, vertaistuki-flowdockissa.

CSC:n palvelinylläpidon päivystäjä alkaa ratkaista ongelmaa, tarvittaessa yhteistyössä Goforen kanssa. Etenemisen seuranta jirassa tiketillä.

Testiympäristöön liittyvä ongelma tai tuotantoympäristöön liittyvä ei kriittinen ongelma
 1. Ks. ILPA-käyttöohje: KÄYTTÖOHJEET JA DOKUMENTAATIO
 2. Jos ei ratkea, niin tiketti jiraan: https://jira.csc.fi/projects/ILPAB


Ongelman ratkominen otetaan työn alle lomien jälkeen.

SovelluskehitystarveTiketti jiraan: https://jira.csc.fi/projects/ILPABMuutospyyntö otetaan työn alle lomien jälkeen.
Uniface Anywhere TaideyliopistoTuotantoympäristöön liittyvä kriittinen ongelma

Tiketti jiraan: OMA-projektiin: https://jira.csc.fi/projects/OMA/

ja sähköposti: oodi-admin@postit.csc.fi

Tiketille aina


 • tarkka kuvaus mitä on tapahtunut ja milloin ja kuinka monella käyttäjällä esiintyy
 • kuvaus mitä on tehty ratkaisemisen eteen
CSC:n palvelinylläpidon päivystäjä alkaa ratkaista ongelmaa, tarvittaessa yhteistyössä Acenetin kanssa, huomioiden Acenetin loma-ajat. Etenemisen seuranta jirassa tiketillä.

Testiympäristöön liittyvä ongelma tai tuotantoympäristöön liittyvä ei kriittinen ongelmaTiketti jiraan: OMA-projektiin: https://jira.csc.fi/projects/OMA/Ongelman ratkominen otetaan työn alle lomien jälkeen.
Varmenne-palveluKriittinen ongelma

Tiketti jiraan: OBA-projektiin: https://jira.csc.fi/projects/OBA/

ja sähköposti: oodi-admin@postit.csc.fi


Tiketille aina • tarkka kuvaus mitä on tapahtunut ja milloin
 • kuvaus mitä on tehty ratkaisemisen eteen, esim. onko yliopiston verkkoyhteyksissä ollut ogelmaa


CSC:n palvelinylläpidon päivystäjä alkaa ratkaista ongelmaa, tarvittaessa yhteistyössä Goforen kanssa. Etenemisen seuranta jirassa tiketillä.