Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Oodi-konsortion palveluista yliopistoille vastaa pääosin CSC:n Opintohallinnon palvelut -ryhmän (OHA) Oodi-asiantuntijatiimiOodi-asiantuntijatiimi yhteistyössä Acenetin ja Goforen Oodi-kehittäjien kanssa

Oodi-asiantuntijatiimin yhteystiedot

CSC:n Oodi-tiimi huolehtii siitä että Oodi-konsortion jäsenillä on käytettävissään opintohallinnon tietojärjestelmän päivitysversioiden tuottamiseen ja järjestelmän kehittämiseen liittyvät palvelut sekä erilaisten kehityshankkeiden toteuttamiseen liittyvät palvelut. Oodi-tiimi myös huolehtii konsortion hallinnosta ja on mukana konsortion lyhyen ja pitkän aikavälin toiminnan suunnittelussa. Merkittävä osa palveluista kilpailutetaan ja ostetaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. OHAOodi-ryhmä tiimi tuottaa myös projektinhallintapalveluja Oodi-yliopistojen omien projektien käyttöön.

...

Päivitysversioiden tuottamispalvelun tavoitteena on tukea Oodin tuotantojärjestelmän käytettävyyttä, edistää korkeakoulujen yhteisiä toimintatapoja sekä tiedottaa hyvistä käytännöistä. Versiotyö organisoidaan ketterästi voimassaolevan konsortion toimintamallin ja muutoksenhallintaprosessin mukaisesti. Konsortion jäsenet nimeävät versiotyön tueksi asiantuntijoita palveluntuottajan pyynnöstä.

Linkki Oodin versiotyön sivuille.

Kehittämispalveluun kuuluvat työvaliokunnan hyväksymien (konsortion työlista) Oodin kehittämisperiaatteiden mukaisten toimien suunnittelu, käynnistäminen sekä projektinhallinta kulloisenkin kehittämisbudjetin mukaisesti.
Kehittämispalvelun tavoitteena on huolehtia järjestelmän jatkuvuudesta ja palvelevuudesta työvaliokunnan hyväksymien kehittämisperiaatteiden mukaisesti.
Konsortion jäsenet nimittävät kehityshankkeisiin asiantuntijoita palveluntuottajan pyynnöstä. OHA-ryhmä tarjoaa palveluja myös yliopistojen omiin kehittämishankkeisiin.

CSC:n Oodi-tiimi ja Oodi-yliopistot ovat yhteistyössä toteuttaneet useita Oodin kehitysprojekteja.

Linkki Oodin kehittämisen sivuille.

Rajapinnat ja integraatiot

Oodin nykyinen wsWS-rajapintaprojekti on käynnistetty vuoden 2008 lopulla ja työ on jatkuvaa. Pilottiprojektina toteutettiin rajapinnat mm. Aalto-yliopiston käyttämään Asio-järjestelmään.

Pilotin jälkeen WsWS-rajapinta-asiakkaiksi ovat tulleet lähes kaikki OOdiOodi-yliopistot ja rajapintoja käyttävät mm. ILPA-hakujärjestelmä ja HY:n Optime.

Oodi-konsortio tarjoaa kehittäjien käyttöön aina uusimmat rajapintaversiot.
Linkki Oodin rajapintoja koskevaan dokumentaatioon.
Rajapintojen tuotteistus - Oodi-konsortion johtoryhmän tiedote 3/2011, joita löytyy sekä REST- että SOAP-muodossa.

Konsortio tarjoaa myös jäsenyliopistoille VIRTA-tiedonsiirron lakisääteisiä tiedonsiirtoja varten sekä OILI-Oodi-integraation Opintopolun opiskelijavalintoja ja lukuvuosi-ilmoittautumisia varten.

...