Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

WebOodi:http://www.helsinki.fi/weboodi -> https://weboodi.helsinki.fi/

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Opintoasiat: Erja Widgrén-Sallinen
Tietohallinto: Juha Eskelinen
Projektivastaava: Silja Pesonen

...

WebOodi: https://weboodi.ulapland.fi/lay/ -> https://weboodi.ulapland.fi/

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

...

WebOodi:https://oodi-www.it.helsinki.fi/hanken/ -> https://hanken-weboodi.it.helsinki.fi/

TAIDEYLIOPISTO

Opintopäällikkö: Sanna Kotajärvi-Söderholm
Tietotekniikkapäällikkö: Mika Vidgrén
Projektivastaava: Hanna Hakala

...