Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Palvelupäällikkö: Merija Timonen
Tietohallinto: Seija Nevala
Projektivastaava: Seija Nevala / Maarit Tenhunen

WebOodi: https://weboodi.ulapland.fi/lay/ -> https://weboodi.ulapland.fi/

...