Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Oodi-palveluja Oodi-konsortiolle ja sen jäsenyliopistoille tuottaa CSC:n Oodi-tiimi, joka on osa Opintohallinnon palvelut -ryhmää (OHA). Oodi-palvelujen lisäksi ryhmässä tuotetaan CSC:n Services for Digitalization of Education yksikköä. Oodi-konsortio on ollut aktiivisesti mukana tukemassa ja seuraamassa useita koulutuksen digitalisaatioon liittyviä hankkeita.

Oodi-palvelujen lisäksi CSC:n Services for Digitalization of Education yksikössä on vuosien varrella tuotettu mm. Joopas- ja avoinyliopisto.fi --palveluja, koordinoidaan koordinoitu kansallisen Raketti-opi-osahankkeen jatkotoimia. OHA-ryhmässä tuotettiin , tuotettu korkeakouluille OILI-ilmoittautumispalvelu, jonka jatkokehitys on myös OHA-ryhmän tehtävänäja ylläpito jatkuu. Korkeakoulujen yhteisen sähköisen tenttijärjestelmän Examin toteuttamisessa ja kehittämisessä käytetään OHAja palvelun tarjoajana toimii CSC:n tarjoamaa projektipäällikköpalvelua. OHA Services for Digitalization of Education yksikkö.

CSC:n Services for Digitalization of Education yksikkö vastasi 2014 päättyneen ESR rahoitteisen TIPTOP-projektin koordinoinnista. Hankkeessa tuotettiin oppijoille (ja ohjaustahoille) kansallinen, korkeakouluriippumaton malli palvelukokonaisuudesta, joka edistää oppijoiden opintoihin kiinnittymistä, opintojen etenemistä ja tutkintojen loppuun suorittamista. Sähköisen tenttijärjestelmän Tenttiksen jatkokehitysprojekti vuonna 2013 käytti OHACSC:n Services for Digitalization of Education -yksikön projektipäällikköpalveluja. 

.Yliopistojen Oodi-yliopistojen omia Oodi-liitännäisiä hankkeita, joissa OHA-ryhmä on joissa CSC:n Services for Digitalization of Education on ollut mukana, ovat mm:

  • KROK-projekti (ILPA-sovellus maksullisen koulutuksen tarpeisiin Oodi-yliopistoille)

...