Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width50%

Oodi-konsortion työvaliokunnan tehtävänä on ohjata ja johtaa konsortion toimintaa johtoryhmän hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti sekä valvoa ja tukea järjestelmän ylläpitoa, kehittämistä ja Palvelusopimuksen (palveluntuottajana CSC) toteutumista. Työvaliokunnan sihteerinä toimii Melanie Lotz, CSC (melanie (at) oodi.fi).

Työvaliokunnan linkit

Children Display

Column
width50%
Työvaliokunnan jäsenet
2019
2020
Linda Gerkmanjäsen, puheenjohtaja
Sanna Kotajärvi-Söderholmjäsen
, varapuheenjohtaja
Sanna Warisjäsen, varapuheenjohtaja
Sari Zittingjäsen
Ari Hovilajäsen
Seija Nevala

1.varajäsen

Silja Pesonen

2. varajäsen

Jukka KohtanenCSC:n asiantuntijajäsen
Melanie Lotzsihteeri