Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Katri Laaksonen, Aalto-yliopisto
Jaana Sälekari, varaprojektivastaava Mikko Salojärvi, Helsingin yliopisto
Silja Pesonen, Itä-Suomen yliopisto
Seija Nevala / Maarit Tenhunen, Lapin yliopisto
Maiju Järvensivu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Aila Kanniainen, 6/2019 alkaen Sari Tossavainen Oulun yliopisto
Johanna Passiniemi, Vaasan yliopisto
Johanna Gröning, Svenska handelshögskolan
Heli Rautioaho, Taideyliopisto