Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kaikissa Oodi-yliopistoissa on Oodi-projektivastaava, joka toimii linkkinä yliopistojen asiantuntijoiden ja Oodi-konsortion välillä.

Sanna Lumikko, varalla Piia Leppänen, Aalto-yliopisto
Jaana Sälekari, varaprojektivastaava Mikko Salojärvi, Helsingin yliopisto
Silja Pesonen, Itä-Suomen yliopisto
Seija Nevala / Maarit Tenhunen, Lapin yliopisto
Maiju Järvensivu, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Sari Tossavainen Oulun yliopisto
Johanna Passiniemi, Vaasan yliopisto
Johanna Gröning, Svenska handelshögskolan
Heli Rautioaho, Taideyliopisto