Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Helsingin yliopisto

Päivitetty 188.036.2020

  • Jaana Sälekari, varalla Piia Susiluoto
  • Oodi-postilista:  oodi-tuki@helsinki.fi

...

Päivitetty 18.03.2020

  • Silja Pesonen, varalla Tarja PakarinenKaisu Kärkkäinen
  • Oodi-postilista: oodituki(at)uef.fi

...