Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Oodin kehittäminen

Oodi-järjestelmän kehittämisestä vastaa Oodi-konsortio ja kehittämishankkeita koordinoi CSC:n OHA-ryhmä ja sen asiantuntijat. Kehittämispalvelun tavoitteena on huolehtia Oodi-järjestelmän jatkuvuudesta ja palvelevuudesta Oodi-konsortion työvaliokunnan hyväksymien kehittämisperiaatteiden mukaisesti

...