Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

OKSA-dokumentit on siirretty Tietovirta- ja sanastotyön wikisivustolle sanastotyön wikiin Opetus- ja koulutussanaston (OKSA) versiot -sivulle. 

...