Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tervetuloa OODI:n uusille sivuille!

Oodi on yliopistojen opintohallinnon tietojärjestelmä, jota käyttää yli satatuhatta ihmistä kymmenessä suomalaisessa yliopistossa. Oodin tehtävänä on helpottaa opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan työtä kaikissa opintojen suunnitteluun, järjestämiseen ja rekisteröintiin liittyvissä vaiheissa. Oodia käyttää enemmistö Suomen yliopistoista.
Järjestelmän ylläpidosta vastaa Oodi-konsortio, joka muodostuu jäsenyliopistoista.
Käytännön Oodi-työtä tehdään sekä yliopistoissa että Oodi Kehityksessä CSC:llä.

-

-

-

-

-

-

Section
Column
width60%
Recently Updated
Column
width5%

Column
width35%
Navigate space
Page Tree Search
Page Tree