Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Valvira ohjeistanut terveydenhuollon sähköisestä asiointipalvelusta terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille
  • Hei,

   kuten Valvira on aikaisemmin tiedottanut, sähköinen asiointi terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille on otettu käyttöön. Ammattikorkeakoulusta valmistuneet voivat nyt hakea terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeutta Valviran sähköisessä asioinnissa. Oppilaitosten käyttämässä Virta-palvelussa on aikaisemmin esiintynyt teknisiä ongelmia eikä sairaanhoitajan laillistusta voinut aikaisemmin valitettavasti hakea sähköisen asioinnin kautta, jos Virta-palveluun on merkitty suoritettuna tutkintona ainoastaan terveydenhoitajan (AMK) tai kätilön (AMK) -tutkinto.

   Tekniset ongelmat on nyt saatu korjattua ja sairaanhoitajan laillistusta voi nyt hakea ja tulee hakea sähköisessä asioinnissa myös terveydenhoitajan (AMK), kätilön (AMK) tai ensihoitajan (AMK) tutkinnon perusteella. Terveydenhoitajan (AMK) tai kätilön (AMK) tutkinnon suorittaneiden osalta tämä tarkoittaa sitä, että hakijan tulee tehdä kaksi sähköistä hakemusta (sairaanhoitajan laillistaminen ja terveydenhoitajan/kätilön laillistaminen).

   Levitättehän tämän viestin oppilaitoksessanne näitä asioita käsittelevien tahojen sekä valmistuvien opiskelijoiden tietoon.

Tiedonkeruut ja raportointi

...