Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Ajankohtaiset asiat työvaliokunnasta ja johtoryhmästä

  • Työlista, budjetti ja toimintasuunnitelma 2021
  • Versiotyötä koskevat linjaukset
  • OIG:n toteutustapalinjaus

2. Seuraavan version 6.1 (syksyn väliversio) toteutuksesta ja aikataulusta päättäminen

...

  • joryn seurantataulukko

5. Muut asiat

  • Henkilörekisteriotteen testaus ja hyväksyntä