Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kun olet tallentanut tiedot, varmista tallennuksen onnistuminen tiedon laadun testauksella ja raportoi siitä Opetushallitukselle. Kunkin käyttöönoton tiedon laadun testaamiseen liittyvät ohjeistukset löydät Testaus-sivun kautta.

Kerro lasten huoltajille ja työntekijöille tietojen tallentamisesta Vardaan

Varhaiskasvatustoimijan täytyy kertoa lasten huoltajille ja työntekijöille tietojen tallentamisesta Vardaan. Löydät Määräykset ja ohjeet -sivulta perheille ja työntekijöille suunnatut

  • mallitiedotepohjan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
  • tietosuojaselosteen pohjan eli mallilausekkeet suomeksi ja ruotsiksi

Lisätietoja

...