Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Korkeakoulu

Jos tuotte tällä hetkellä VIRTAan täydennyskoulutuksen tietoja, niin minkä tyyppisista koulutuksista on kyse? Ovatko opintosuoritukset

 ECTS -kriteerit täyttäviä?

Mikäli ette ole vielä tuonut VIRTAan täydennyskoulutuksen tietoja tai tuotte vain osan tiedoista, niin

milloin ja miten kattavasti ECTS-mitoitettujen opintojen tuominen olisi mahdollista? (arvio)

Jos ette aio tuoda täydennyskoulutuksen tietoja VIRTAan, niin miksi ei?

Muu täydennyskoulutus: Mitkä ovat valmiutenne  tuoda VIRTAan muita kuin ECTS-mitoitetun täydennyskoulutuksen tietoja?

Onko korkeakouluissa muita ei tutkintoon johtavia

koulutuksia, joita ei vielä tuoda VIRTAan, mutta jotka olisi tarpeen näyttää KOSKI-palvelussa Oman opintopolun kautta.

Lisätietoja/kysymyksiä
Aalto yliopisto

(alustava vastaus) Esimerkkinä vuoden 2019 opintosuoritukset (77 suoritusta eli vähän): kyseessä on yliopiston ECTS-kriteerit täyttäviä kurssisuorituksia, joita ovat tehneet (a) muutama kauppakorkeakoulun alumni tutkinnon jälkeisenä täydennyskoulutuksena ja (b) Aalto Ventures Programme -ohjelman maksullisen kesäkurssin osallistujat

Paljon merkittävämpi määrä ja rooli olisi AaltoEE:n toiminnalla. AaltoEE:llä on erityyppisiä koulutuksia, osa tutkintoon johtavaa yhteistyössä BIZin kanssa, osa ECTS-mitoitettua täydennyskoulutusta ja osa Aaltoon kuulumatonta opetusta (esim. yrityksille räätälöity, ETCS-mitoittamaton koulutus). AaltoEE:n opiskelijoista ainoastaan EMBA ja MBA -tutkinto-opiskelijoille luodaan opinto-oikeus Oodiin. Tällä hetkellä mitään opintoja ei kuitenkaan viedä Oodiin. AaltoEE nähdään omana rekisterinpitäjänään eikä osana Aallon opiskelijarekisteriä. (Lisäksi on erillishankkeita, mm. FITech ICT, jossa ilmaisia ICT-kursseja, mutta taitaa olla tämän skoopin ulkopuolella. Nämähän kyllä tulevat VIRTAan suorituksina "suoritettu avoimessa korkeakoulussa".)

(alustava vastaus) Suuremmat muutokset haluttaneen sitoa SISUn käyttöönottoon. Keskustelussa voisi varmaan olla AaltoEE:n tutkintoon johtava koulutus ja ECTS-mitoitettu täydennyskoulutus, jotka vietäisiin SISUun.(alustava vastaus) AaltoEE:n järjestämän ECTS-pisteytetyn täydennyskoulutuksen näkyminen Virrassa lienee eniten kiinni tuosta rekisterien erillisyydestä. (Keskustelua mm. VIRTA-219111 tiketti ja CSC:n tiedustelu Aallon tietosuojavastaavalle 23.8.2019.)(alustava vastaus)(alustava vastaus) Ei liene muuta edellä mainittujen lisäksi.
Arcada

Centria

DIAKPääsääntöiseti ei ole tuotu. Tiedot ovat / ovat olleet eri rekisterissä. Koulutukset ovat olleet pääsääntöiseti työnantajan henkilöstölleen tilaamia koulutuksia.Tarkoituksena/pyrkimyksenä on tuoda virtaan tulevaisuudessa täydennyskoulutukset ja työnantajien tilaamat koulutukset. Arvio vuosi 2021
Voidaan tuoda heti kun se on mahdollista koodistojen suhteen, mutta ei tuoda takautuvia tietoja.Seminaarityyppisiä koulutuksia
Haaga-Helia AMK

HAMK

Hanken

Humak

HY

(vastausluonnos) Tällä hetkellä täydennyskoulutuksena tuodaan vain psykoterapeuttien täydennyskoulutuksen tiedot (näissäkin puutteita). Koulutus on ECTS-mitoitettua.(vastausluonnos) HY+ (Helsingin yliopiston täydennyskoulutusyhtiö) järjestämän täydennyskoulutuksen tietoja ei tuoda nyt Virtaan. HY+:lla on erillinen opintorekisteri HY:n opintorekisteristä. HY+:n koulutukset eivät ole nyt lähtökohtaisesti ECTS-mitoitettuja. ECTS-mitoitusta täydennyskoulutusopinnoissa (ainakin osa) harkitaan. Täydennyskoulutuksen tietojen (ainakin ECTS mitoitetut) tuonti VIRTAan nähdään kytkeytyvän todennäköisimmin SISUn kehitykseen ja mahdolliseen käyttöönottoon ko. koulutusten rekisteröinnissä HY:ssä.(vastausluonnos)

Nyt tiedot pitäisi tuoda HY+:n omasta opintorekisteristä. Ei käytännössä tietoa, miten se onnistuisi.Todennäköisemmin voitaisiin tuoda sitten, kun Sisu tukee tätä.

(vastausluonnos) Ei liene nyt muita. Tulossa on teemakokonaisuuksia, jotka ovat jatkuvan oppimisen työelämälähtöisiä lyhytkestoisia väh 15op käsittäviä kokonaisuuksia, jotka voisi olla hyvä jossain vaiheessa saada Virtaan/Koskeen. Ensimmäinen tällainen on siis ”Kestävyys organisaation voimavarana” –teemakokonaisuus.
JAMK

JYU

KAMK

Karelia

LAB

LAMK

LaureaTuomme kaiken täydennyskoulutuksena tarjottavan ECTS-mitoitetun koulutuksen VIRTAan

Voidaan tuoda heti, kun Peppi tukee tätä.Ei, paitsi joissakin hankkeissa syntyvät opintopisteet, joissa osallistujina korkeakoulun ulkopuoliset (esim, työelämä) osallistujat.
Lapin AMK

LUT

LaYOpintosuorituksen luokittelu: Virtaan on tuotu ECTS mitoitetut täydennyskoulutuksen opinnot, mutta eri koodiarvoilla kuin mitä 2020 on määritelty.Korjataan syksyllä 2020
Ei ole tarkoitus toimittaa muita kuin ECTS mitoitettuja tietoja tällä hetkellä. Tulevaisuuden osalta vielä auki, koska perusrekisteri on muuttumassa vuonna 2021.Ei tiedetä.
Metropolia

Novia

OAMKTuomme täydennyskoulutuksena tarjottavan ECTS-mitoitetun koulutuksen VIRTAan


Suurin osa täydennyskoulutuksistamme on tallennettu Peppiin opiskelijatunnuksia varten. Tiedot voivat olla puutteellisia VIRTAn näkökulmasta, koska kaikista koulutuksista ei kirjata suorituksia Peppiin.

Hankekoulutukset, joissa tuotetaan opintopisteitä sekä muut täydennyskoulutukset, joista suorituksia ei viedä Peppiin, mutta joista saa kokonaisopintopisteet (esim. työvoimapoliittiset koulutukset ja soten pätevyyskoulutukset )


OYVIRTAan on tuotu osa täydennyskoulutuksen opinnoista. Loppuja kooditetaan nyt, ja tarkoitus viedä nekin syksystä alkaen. Kaikki ovat ECTS kriteerit täyttäviä.Syksystä 2020 alkaen tuodaan kaikki
Ei ole tarkoitus toimittaa muita kuin ECTS mitoitettuja tietoja, koska ko. koulutusten tietoja ei ole talletettuna omassa opintorekisterissä.Ei tiedetä
Polamk

Saimaan AMK

SAMKTuomme osan täydennyskoulutuksena tarjottavan ECTS-mitoitetun koulutuksen VIRTAan (pidemmät täydennyskoulutusohjelmat n. 15 op -->).

Lyhytkestoisia koulutuksia tai seminaareja (voivat olla sekä opintopisteytettyjä tai ei opintopisteytettyjä) on työläs kirjata Peppiin. Välttämättä näitä ei haluta jatkossakaan kirjata.

Ei ole tarkoitus toimittaa muita kuin ECTS-mitoitettuja tietoja, koska muiden koulutusten tietoja ei tallenneta Peppiin. Muut koulutukset ovat usein lyhytkestoisia, joten niiden tietoja ei ole tarkoituksenmukaista viedä Peppiin niin kauan, kun tehdään "käsityönä" (automaatio puuttuu).Ei ole.
SavoniaEmme tuo täydennyskoulutuksen tietoja VIRTAan.Vuoden 2020 aikana aloitetut ECTS -mitoitetut täydennyskoulutuksen opinnot toimitettavissa VIRTAan hyvinkin nopeasti tarvittaessa. Vanhempia täydennyskoulutuksen opintoja ei toimitettavissa VIRTAan.

Ei ole tarkoitus toimittaa muita kuin ECTS mitoitettuja tietoja, koska ko. koulutusten tietoja ei ole talletettuna omassa oppilashallintojärjestelmässämme.

Hankekoulutukset. Näistä OKM:n erityisrahoituksella rahoitetut toimitetaan VIRTAan saadun ohjeistuksen mukaisesti  avoimen opintooikeuksina ja avoimen opintopisteinä. Muita hankekoulutuksia ei siirretä tällä hetkellä VIRTAan.


SeAMKPääsääntöisesti ei ole tuotu muita kuin opintopisteinä määritellyt koulutukset, jotka tuottavat jonkin pätevyyden. Esimerkkinä työterveyshuollon koulutus.Jatkossa tuodaan vain ne koulutukset, jotka ovat opintopisteytettyjä. Tässä vaiheessa ei ole antaa tarkempaa arviota aikataulusta.Ei ole tarkoitus toimittaa muita kuin ECTS-mitoitettuja tietoja, koska muiden koulutusten tietoja ei ole talletettuna opiskelijahallintajärjestelmä Peppiin. Muut koulutukset ovat usein lyhytkestoisia, joten tietoja ei ole tarkoituksenmukaista viedä ja käyttää tähän resursseja.Tällä hetkellä ei olla valmistauduttu tuomaan muita kuin ECTS-mitoitetun täydennyskoulutuksen tietoja.Ei muita em. lisäksi.
TaiYTällä hetkellä täydennyskoulutuksen tietoja ei tuoda Virtaan.Arvio on, että ensi vuonna tietoja tuotaisiin.TAMKKaikkien opintopisteytettyjen koulutusten suoritukset tuodaan VIRTAan. Ne ovat ECTS -kriteerit täyttäviä.

Valmiutumme opiskeluoikeuksien suhteen on kunnossa jo tällä hetkellä, tuomme niitä jo VIRTAan vaikka eivät suorita opintopisteitä. Suoritusten osalta "ei opintopisteytettyjen" tuonnin osalta pitää keskustella ja linjata erikseen tarkemmin, millä laajusyksiköllä esim. puolen päivän koulutus pitää VIRTAan tuoda. Lisäksi vaatii toimenpiteitä järjestelmään, että tietoja pystytään tallentamaan ja siirtämään VIRTAan eri laajuusyksiköillä.Tällä hetkellä ei ole tiedossa laajempia kokonaisuuksia, joita ei tuotaisi
TAU

TuAMK

TY

Tuomme Virtaan pätevyyden tuottavat täydennyskoulutukset (esim.psykoterapeuttikoulutus) sekä tutkinnon osat täydennyskoulutuksena.

Opinnot ovat ECTS-kriteerit täyttäviä. Suoritukset, jotka on tehty tutkinnon osana täydennyskoulutuksessa, on OKM:n ohjeen mukaisesti luoiteltu avoimen yliopiston opinnoiksi.Ei ole valmiuksiaMeillä on muita ei tutkintoon johtavia koulutuksia, mutta ei valmiuksia tuottaa niistä tietoja.
UEF

Oodi-Virta -tiedonsiirrossa on toteutettu täydennyskoulutuksen opiskeluoikeuksien siirto Virtaan (opiskeluoikeuden luokittelu 10). Täydennyskoulutuksen opintosuoritusten (opintosuorituksen luokittelu 13) luokittelua ei ole Oodi-Virta -tiedonsiirtoon toteutettu. Eli täydennyskoulutuksen suoritukset ei tällä hetkellä luokitu Virrassa täydennyskoulutuksessa suoritetuiksi.

Virtaan siirtyvät täydennyskoulutuksen opiskeluoikeudet (opiskeluoikeuden luokittelu 10) ovat monenkirjavia, osa on ECTS-mitoitettuja (psykoterapeuttikoulutukset ja EMBA) ja osa ei (laajemmat koulutukset tallennetaan Oodiin, kun tarvitaan yliopiston käyttöoikeudet ja kirjataan suoritukset + myös raportointia ja seurantaa varten).

Jos Oodi-Virta -tiedonsiirtoon tehdään muutoksia, se on yhteisesti sovittava, ja tästä ei ole vielä keskusteltu. Jos muutoksia ei tehdä eli mennään nykyisillä määrityksillä, täydennyskoulutuksen opintosuoritusten siirto/luokittelu toteutetaan todennäköisesti Pepissä (käyttöönotto 2022).Lyhytkestoisia/päiväkohtaisia koulutuksia tai seminaareja, joista ei saa opintopisteitä, on työläs kirjata opintorekisteriin, eikä niitä ole siksi kirjattu eikä haluta jatkossakaan (ainakaan opiskelijakohtaisesti).Ns. muuta täydennyskoulutusta (sekä opiskeluoikeuksia että opintosuorituksia) kyllä kirjataan Oodiin ja ovat siirrettävissä/luokiteltavissa, jos Oodi-Virta -tiedonsiirtomäärityksiä muutetaan. Eli valmiuksia kyllä on.

VAMKToistaiseksi emme tuo täydennyskoulutuksen tietoja Virtaan.
VYEmme tuo täydennyskoulutuksen opintosuoritustietoja (eivät ole ECTS mitoitettuja), joitakin opiskeluoikeustietoja tuomme.Riippuu millä aikataululla koulutuksia saadaan ECTS-mitoitettua, aikaisintaan vuonna 2022 tai myöhemmin.
Emme ole pohtineet tätä.Ei ole.
ÅA

XAMK