Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • KOTA-seminaari virtuaalisena keskiviikkona 26.8
  • Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous 2.9

Tiedonkeruut ja raportointi

...