Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Viranomaisintegraatiot

Kela

VIRTA-tietojen saatavuuden parantaminen (MITKO-työn pohjalta)

  • Korkeakouluille tehty kysely

Muut asiat

  • Uusi tutkimuslupapyyntö korkeakouluille lähetetty korkeakouluille 14.7, määräaika pe 21.8
  • Katselmoidaan VIRTA-oipintotietopalvelun uudet wiki-sivut Eduunissa