Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Mikäli fyysisestä liikkuvuusjaksosta osa toteutetaan koronatilanteen takia etäopintoina kotimaasta käsin, voi nämä etäopinnot lukea mukaan liikkuvuusjaksoon.

Muut asiat