Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Opiskeluoikeuteen liittyvä lukukausikohtainen tietomaksuvelvollisuuden suuruudesta (euroa/lukukausi)
  • Lukukausi-ilmoittautumiseen liittyvä tieto maksetusta summasta (euroa/lukukausi)
  • Tieto apurahan suuruudesta (euroa/lukukausi)
  • Opiskeluoikeusjakson nimitieto (lisätietokenttä kieliversioituna)

Huom! Tieto maksetusta summasta tuodaan tietokenttään kokonaislukuna.

...