Page tree
Title: Tietovarannon koodistot  
Author: Unknown User (e100333) 24.9. 2012
Last Changed by: Fredrik Finnberg 26.11. 2019
Tiny Link: (useful for email) https://confluence.csc.fi/x/KIlBAQ
Export As: Word · PDF  
Labels
Global Labels (1)
Outgoing Links
External Links (55)
    https://confluence.csc.fi/download/attachments/21070692/koo…
    https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/opp…
    vipunen.csc.fi
    https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/vir…
    https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/kou…
    https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/vir…
    https://tt.eduuni.fi/sites/csc-yhtkoodistot/_layouts/15/sta…
    www.stat.fi/meta/luokitukset/koulutus/
    https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/opi…
    https://jira.csc.fi/browse/MALLI
    https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AiW33H21ncUydE…
    https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AiW33H21ncUydF…
    https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/KV-VIRTA+liikkuvuus…
    https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/vir…
    www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/kieli/
    https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/vir…
    https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=6971…
    https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/vir…
    https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/vir…
    https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/vir…
    www.stat.fi/tup/oppilaitosrekisteri/index.html
    https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/kou…
    https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/vir…
    https://tt.eduuni.fi/sites/csc-yhtkoodistot/
    https://wiki.eduuni.fi/display/csckshj/Julkinen+luettelo+-+…
    https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Tietomalliuudistus+…
    https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/lii…
    https://wiki.eduuni.fi/display/csckshj/Julkinen+luettelo+-+…
    https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/maa…
    https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/okm…
    https://jira.csc.fi/browse/VIRTA-177
    https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/Koontisivu+tyoske…
    https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/vir…
    https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/jso…
    www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/valtio/
    https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/vir…
    https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/vir…
    www.minedu.fi/OPM/Koulutus/aikuiskoulutus_ja_vapaa_sivistys…
    https://wiki.eduuni.fi/display/CSCOPTIETOR/2018_11_29_kokou…
    https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/suk…
    stat.fi/meta/luokitukset/koulutus/versio.html
    https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/KV-VIRTA+liikkuvuus…
    www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/oppilaittostyyp/
    tiedonkeruu.fi
    https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/kie…
    https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AiW33H21ncUydE…
    https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/kun…
    https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/vir…
    https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/vir…
    https://jira.csc.fi/browse/VIRTA-126
    https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/vir…
    https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/vir…
    https://jira.csc.fi/browse/VIRTA-120
    https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/vir…
    www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/kunta/
Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto (31)     Page: Lukukausi-ilmoittautumisen tila - poissa, ei kuluta opintoaikaa
    Page: Opintosuorituksen laji - muu opintosuoritus
    Page: Opiskeluoikeuden tyyppi - Kotimainen opiskelijaliikkuvuus
    Page: Arvosana-asteikko - Muu
    Page: Opetettavien aineitten patevyyskoodisto
    Page: Opiskeluoikeuden tila - optio
    Page: Opiskeluoikeuden tila - passivoitu
    Page: Opiskeluoikeuden tila - aktiivinen
    Page: Tietovarannon koodistot
    Page: Opiskeluoikeuden tyyppi - Kansainvalinen vaihto
    Page: Opintosuorituksen laji - ei huomioitava
    Page: Opintosuoritukset
    Page: Korkeakoulukierros
    Page: Organisaatio
    Page: Opiskeluoikeuden tila - paattynyt
    Page: Organisaation rooli - tuntematon
    Page: Opintosuorituksen luokittelu - Suoritus on avoimessa korkeakouluopetuksessa suoritettu
    Page: Patevyys
    Page: Opiskeluoikeuden tyyppi - Erillisoikeus
    Page: Opiskeluoikeuden tila - luopunut
    Page: Organisaation rooli - jarjestava
    Page: Opintosuorituksen laji - tutkinto
    Page: Organisaation rooli - lahde
    Page: Opintosuorituksen luokittelu - Suoritus on erillisella opiskeluoikeudella opiskelevan suorittama
    Page: Opintosuorituksen laji - oppilaitoksen sisainen
    Page: Lukukausi-ilmoittautumisen tila - poissa
    Page: Organisaation rooli - kohde
    Page: Organisaation rooli - myontava
    Page: Lukukausi-ilmoittautumisen tila - puuttuu
    Page: Opiskeluoikeuden tyyppi - Taydennyskoulutus
    Page: Lukukausi-ilmoittautumisen tila - lasna
OPI (2)     Page: 2013_11_29_kokous
    Page: Korkeakoulukortit
Oppijan verkkopalvelukokonaisuus (1)     Page: Koodistopalvelu (SPECS-198)