Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Helsingin yliopistossa suomen kieltä opiskelevat Johanna Rauman ja Paula Järveläinen valmistuvat äidinkielenopettajiksi lähiaikoina. Kaksikolla on suoritettuna opintoja suomen kielen lisäksi kotimaisesta kirjallisuudesta, erityispedagogiikasta, psykologiasta, viestinnästä ja sosiaalipsykologiasta ja kasvatustieteistä, joten monenlaiset kurssit ja tentit ovat tulleet tutuiksi.

Oodi on seurannut mukana ja tiiviissä käytössä koko opintojen ajan.

- Jos odotan tenttitulosta, käyn Oodissa melkein päivittäin, Johanna kertoo.

- Viikoittain, melkein päivittäin, Paula vahvistaa.

Paula ja Johanna osaavat arvostaa sähköistä kurssi-ilmoittautumista, sillä heillä on opintojensa alkuvuosilta kokemusta myös toisenlaisesta ilmoittautumistavasta.

- Kun aloitimme opinnot, ilmoittautuminen hoidettiin kirjoittamalla nimi laitoksen seinällä olevaan listaan. Monet tulivat jonottamaan yliopiston päärakennuksen ulkopuolelle jo aamuyöstä, Paula ja Johanna muistelevat.

Ilmoittautumisten lisäksi Oodista näkee kätevästi, missä päin yliopistoa kurssi pidetään. Oodista on iloa myös sosiaalisessa mielessä:

- Usein on myös hauska katsoa etukäteen, ketä muita kurssille on tulossa, Paula kertoo.

Lukukausi-ilmoittautuminen ja opintosuoritusotteen tilaaminen ovat niin itsestään selviä Oodin ominaisuuksia, ettei niitä tule edes ajatelleeksi.

Humanistisesta tiedekunnasta puuttuva sähköisen tentti-ilmoittautumisen mahdollisuus kirvoittaa keskustelun.

- On tenttikuoressa hyvätkin puolensa, Johanna väittää.

- Kätevämpää olisi kyllä pystyä ilmoittautumaan sähköisesti. Ei tarvitsisi lähteä erikseen yliopistolle ilmoittautumisen vuoksi, Paula toteaa. 

Opiskelun esteiden poistaja

Hannu Kahlosta voi hyvällä syyllä sanoa Oodin superkäyttäjäksi. Hän on työskennellyt Oodin parissa sen käyttöönotosta asti ja käynnistää ohjelman edelleen päivittäin.

Hannu työskentelee Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa opiskelun esteitä kartoittamaan ja poistamaan pyrkivän Valmiiksi viidessä vuodessa -projektin projektisuunnittelijana. Opiskelua hankaloittavista tekijöistä löytyy Oodin raporteista helposti merkkejä. Onko olemassa kursseja, joiden läpipääsyprosentti on muita alempi? Entä mitä tapahtui opiskelijoille, jotka ilmoittautuivat graduseminaariin mutteivät saaneet sen aikana graduaan tehtyä? Hannu kartoittaa Oodin avulla opintopolkuja, kiinnittää huomiota niiden katkeamisiin ja välittää tiedot ongelmakohdista ainelaitoksille.

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa Oodi on kiinteä osa myös muun opintohallinnon arkea. Sen avulla varmistutaan tutkintorakenteen, opinto-oppaan ja opetustarjonnan yhteensopivuudesta ja hallitaan opetustapahtumia, harjoitusryhmiä ja ilmoittautumisia. Tietoja tuodaan Oodiin monista valtiotieteellisen omista järjestelmistä.

- Tiedonsiirrot ovat meidän tiedekunnallemme tyypillinen tapa käyttää Oodia, Hannu luonnehtii.

Valtiotieteellinen on tentti- ja kirjallisuusvaltainen tiedekunta.  Oodi on mitä tarpeellisin työkalu tenttien hallinnoinnissa, tentti-ilmoittautumisessa ja suoritusten rekisteröinnissä. Tiedekunta on ollut mukana kehittämässä Oodin tenttityökalua, jolla voidaan luoda yleisiksi tenttipäiviksi suuri määrä tenttimahdollisuuksia. Hannu on hyvin tyytyväinen tenttityökaluun.

- Se on sujuvoittanut työtä huomattavasti, hän kertoo.

Hannu on oppinut tuntemaan Oodin monet ominaisuudet vuosien mittaan.

- Se on sellainen viha-rakkaussuhde, hän naureskelee. Jos nyt tulisin uutena työntekijänä Oodin pariin, voisi pää olla aika pyörällä.

  • No labels