Skip to end of metadata
Go to start of metadata

WebOodiin kuuluvalla palautejärjestelmällä voidaan kerätä kurssipalautetta. Ennen järjestelmän käyttöönottoa kannattaa miettiä palautteen keräämisen ja käsittelyn käytännöt. Järjestelmä tukee yhtenäistä, laitoskohtaista palautelomaketta. Tarvittaessa palautelomakkeeseen voi lisätä kurssikohtaisia kysymyksiä.
 
Kysymykset voivat olla asteikkokysymyksiä (esimerkiksi täysin samaa mieltä ... täysin eri mieltä), numeroarviointikysymyksiä (minkä arvosanan antaisit...), valintalistakysymyksiä tai vapaatekstikysymyksiä. Kysymykset voidaan määrätä pakollisiksi.
 
Palautetta voivat antaa vain kurssille ilmoittautuneet opiskelijat. Palautteet säilyvät Oodissa pysyvästi. Opiskelija voi myöhemmin katsoa antamiaan palautteita, mutta hän ei voi muuttaa niitä.
 
Palautteen antamisaika voidaan määrätä halutulla tavalla, esimerkiksi palaute pitää antaa kahden viikon kuluessa kurssin päättymisestä. Oodi voi lähettää muistutuksen palautteen antamisesta sähköpostitse niille opiskelijoille, jotka eivät palautetta ole vielä antaneet.
 
Kurssin yhteenvedot näkyvät vain kurssin opettajalle/opettajille. Tämän lisäksi opettaja näkee oman kurssinsa tekstivastaukset ja hän voi siirtää palautteen Exceliin. Laitoksen virkailijalle voidaan antaa oikeus nähdä kaikkien laitoksen kurssien palautteet. Kvantitatiivisen palautteen jatkokäsittelyä varten on tarjolla valmis Excel--makro, jonka avulla vastausten käsittely Excelissä on helpompaa.
 
Palautejärjestelmän käyttäminen edellyttää, että kyseiset opetustapahtumat on syötetty Oodiin. On järkevää yhdistää WebOodin kautta tapahtuva kurssi-ilmoittautuminen ja kurssipalautteen kerääminen.

  • No labels