Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sähköisen tenttimisen käsikirja on tarkoitettu sähköisen tenttijärjestelmän käyttöönottoa suunnitteleville ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. 

Käsikirjaan kootaan sähköisen tenttimisen eri osa-alueita koskevaa tietoa. Ensimmäisen version käsikirjasta laatii Sami Hautakangas Tampereen yliopistosta. Käsikirjaa täydennettään 17.2.2012 työpajan jälkeen. 

Sähköinen tenttiminen – näkökulmia suunnitteluun ja käyttöönottoon

Tämä ensimmäinen versio sähköisen tenttimisen tukimateriaalista korkeakouluille perustuu Tampereen yliopistossa tehtyyn kehitystyöhön ja siitä saatuihin kokemuksiin.

  • No labels