Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Kysymys: Voinko JOO-opiskelijana osallistua muille kohdeyliopiston kursseille kuin niille, joille opinto-oikeus on myönnetty?

1. Vastaus: Saat JOO-opiskelija suorittaa vain sen verran kursseja ja opintopisteita ja vain niitä kursseja, joihin olet saanut opinto-oikeuden.


2. Kysymys: Minulla on JOO-opinnot kesken. Jos en tänä vuonna ilmoittaudu läsnäolevaksi opiskelijaksi kotiyliopistoon, kuluuko JOO-opintojen suoritusoikeuteni aika (2 vuotta) kuitenkin? 

2. Vastaus: Kyllä kuluu. Joustava opinto-oikeus lasketaan suoraan sen myöntämisajankohdasta eteenpäin. Joustavaa opinto-oikeutta voit hakea ja JOO-opintoja voit suorittaa vain silloin, kun olet ilmoittautunut läsnäolevaksi kotiyliopistoosi.


3. Kysymys: Olen suorittanut osan 25 opintopisteen JOO-opinnoistani. Mitä tapahtuu jos jätän opinnot kesken?

3. Vastaus: On hyvä, että ilmoitat keskeyttämisestäsi kotiyliopistoosi ja tarkistat keskyttämisen mahdolliset vaikutukset esim. suorittamiesi opintojen tutkintoon hyväksymiseen. On myös suositeltavaa, että ilmoitat keskeyttämisestä kohdeyliopistoon opintoja järjestävälle taholle. Jos et suorita kaikkia JOO-opintoja, viet mahdollisesti resursseja muiden JOO-hakemusten puolloista, koska kotiyliopistosi on puoltaessaan JOO-hakemustasi sitoutunut maksamaan opintosi.


4. Kysymys: Pitääkö minun JOO-opiskelijana maksaa kohdeyliopistossa joitain maksuja esim. ylioppilaskunnan jäsenmaksun? 

4. Vastaus: Kotiyliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksulla saat voimassaolevan opiskelijakortin, joka toimii alennuskorttina valtakunnallisesti. Opiskelijat voivat joissakin yliopistoissa joutua maksamaan virallisesta opintorekisteriotteesta. Muita pakollisia maksuja ei ole.


5. Kysymys: Voinko saada JOO:n kautta tutkinnon suorittamisoikeutta toisesta yliopistosta? 

5. Vastaus: Et voi.


6. Kysymys: Voinko maksaa JOO-opintoni itse, jos kotiyliopistoni ei anna puoltoa/maksusitoumusta?

6. Vastaus: JOO-opintoja opiskelija ei maksa itse. Jos kotiyliopisto ei puolla JOO-hakemustasi, et voi myöskään hakea joustavaa opinto-oikeutta kohdeyliopistosta. Puoltaessaan kotiyliopisto sitoutuu sekä hyväksymään opinnot tutkintoosi että maksamaan opinnot. Selvitä kohdeyliopistosta, onko hakemiisi opintoihin mahdollista saada esimerkiksi erillistä opinto-oikeutta ja mitä se maksaa.


7. Kysymys: Suoritan perustutkintoa yliopistossa, mutta en tänä vuonna ole ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi. Voinko hakea JOO-opintoihin muihin yliopistoihin?

7. Vastaus: Et voi. Sinun tulee olla läsnäoleva omassa yliopistossa, jotta voit saada kotiyliopistosi puollon ja hakea oikeutta suorittaa opintoja toisessa yliopistossa sekä saada suoritukset oman yliopiston rekisteriin.


8. Kysymys: Voiko vaihto-opiskelijana Suomessa oleva ulkomainen opiskelija hakea JOO-opintoihin muihin suomalaisiin yliopistoihin?

8. Vastaus: Vaihto-opiskelijan tulee kääntyä yliopiston opintojen ohjaajan puoleen ja selvittää JOO-opiskelumahdollisuudet.


9. Kysymys: Voinko vaihto-opiskeluvuoden aikana suorittaa JOO-opintoja vaikka verkossa tai muuten etäopiskeluna? Mitä käytännön asioita tulee huomioida? 

9. Vastaus: Kyllä voit, jos olet vaihto-opiskeluvuotena ilmoittautunut läsnäolevaksi kotiyliopistoosi. Huomioi opintojen suoritusmuotoihin ja arviointikäytäntöihin liittyvät asiat. Opiskelun aloittamisessa, kurssien ilmoittautumisessa ym. käytännöt tulee hoitaa kohdeyliopiston antamien ohjeiden mukaan eli selvitä esim. aikatauluihin liittyvät asiat ajoissa. Hanki tarvittavat tunnukset esim. atk- ja kirjastopalveluihin sekä varmista, että käytössä on tarvittavat laitteet ja yhteydet verkko-opiskeluun.

 
  • No labels