Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kohdeyliopistona

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Åbo Akademissa voi periaatteessa valita kursseja vapaasti JOO-sopimuksen puitteessa. Kurssitarjonnasta löytyy tietoa: Instruktioner för JOO-studerande från andra högskolor.

Joskus osallistumisen mahdollisuus kurssiin on kuitenkin rajoitettu. Ellei kurssitiedoista löydy tietoa tästä kannattaa kysyä JOOPAS - yhteyshenkilöiltä.  Åbo Akademin laitokset ovat  Humansistiska fakulteten, Pedagogiska fakulteten, Teologiska fakulteten, Institutionen för psykologi och logopedi, Handelshögskolan, Socialvetenskapliga institutionen, Statsvetenskapliga institutionen, Rättsvetenskapliga institutionen, Institutionen för biovetenskaper, Institutionen för informationsteknologi, Institutionen för kemiteknik, Institutionen för naturvetenskaper. Joistakin käytetään nimitystä fakultet = tiedekunta ja jotkut kulkevat nimikkeellä institution = laitos. Yksikiötä on sekä Turussa että Vaasassa ja Pietarsaaressa.

Hakuajat JOO-opintoihin

Jatkuva

Opinto-oppaat

Lukuvuoden kurssitarjonta löytyy v. 2012 alkaen ainoastaan netistä osoitteella www.abo.fi/student/undervisningsprogram. Ilmestyy heinäkuussa.

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

Akademi ottaa JOO-opiskelijoita kursseille mikäli tilaa on ja opinnoista katsotaan olevan hyötyä opiskelijalle.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Pääsääntöisesti yhdeksi vuodeksi. Mikäli opinto-oikeus myönnetään kahdeksi vuodeksi opiskelijan tulee toisena vuonna itse muistaa ilmoittautua. Ilmoittautuminen tapahtuu opiskelijapalveluissa ja opiskelijan täytyy olla läsnäolevana kotiyliopistossa ennen kuin ilmoittautuminen voi tapahtua ÅA:ssa.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Hakemus tehdään sähköisenä JOOPAS-palvelussa. Kotiyliopisto huolehtii siitä että hakemus jatkaa matkaansa kohdeyliopistoon.

JOO-opiskelun aloittaminen

Studeranden skall då studierätt har beviljats registrera sig för terminen i någon av studentexpeditionerna. Institutionen eller enheten informerar om kursanmälan är nödvändig.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opiskelijalle annetaan pyynnöstä opintorekisteriote. Opiskelija toimittaa itse otteensa kotiyliopistoon jossa tiedot viedään rekisteriin.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

 • Nimi: Sanna Westerlund, utbildningskoordinator
 • Sijainti: Arken, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
 • Puhelin: 02 215 4401
 • Sähköpostiosoite: hf-studiechef(at)abo.fi
 • Nimi: Sabina Ringvall, studierådgivare
 • Sijainti: Arken, Fabriksgatan 2, 20500  Åbo
 • Puhelin: 02 215 3643
 • Sähköpostiosoite: sabina.ringvall(at)abo.fi
 • Nimi: Caroline Lehto, studiesekreterare
 • Sijainti: Arken, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
 • Puhelin: 02 215 4470
 • Sähköpostiosoite: caroline.lehto(at)abo.fi
 • Nimi: Pia-Maria Gardberg, studierådgivare
 • Sijainti: Arken, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
 • Puhelin: 02 215 4280
 • Sähköpostiosoite: pia-maria.gardberg(at)abo.fi

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

 • Nimi: Anna Buss, utbildningskoordinator
 • Sijainti: Academill, Strandgatan 2, 65100 Vasa
 • Puhelin: 06 324 7242
 • Sähköpostiosoite: anna.buss(at)abo.fi
 • Nimi: Anna Smedlund, studierådgivare
 • Sijainti: Academill, Strandgatan 2, Vasa
 • Puhelin: 06 324 7409
 • Sähköpostiosoite: Anna.H.Smedlund(at)abo.fi
 • Namn: Susanne Nylund Torp, studierådgivare
 • Adress: Strandgatan 2, 65100 Vasa
 • Telefonnummer: (06) 324 7242
 • E-postadress: susanne.nylund-torp(at)abo.fi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

 • Nimi: Tua Henriksson, utbildningskoordinator
 • Sijainti: ASA, Fänriksgatan 2,  20500 Åbo
 • Puhelin: 02 215 4202
 • Sähköpostiosoite: tua.henriksson(at)abo.fi
 •  Nimi: Johnny Nykvist, studierådgivare
 •  Sijainti: ASA, Fänriksgatan 2,  20500 Åbo
 • Telefonnummer: (02) 215 4294
 • E-postadress: johnny.nykvist(at)abo.fi
 •  Nimi: Kia Ikonen, studiesekreterare
 •  Sijainti: ASA, Fänriksgatan 2,  20500 Åbo
 • Telefonnummer: (02) 215 3214
 • E-postadress: kia.ikonen(at)abo.fi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

 • Nimi: Heidi Karlsson, utbildningskoordinator
 • Sijainti: Axelia, Biskopsgatan 8,  20500 Åbo
 • Puhelin: 02 215 3540
 • Sähköpostiosoite:heidi.karlsson(at)abo.fi
 • Nimi: Kerstin Fagerström, studierådgivare
 • Sijainti: Axelia, Biskopsgatan 8,  20500 Åbo
 • Puhelin: 02 215 3321
 • Sähköpostiosoite: kerstin.fagerstrom(at)abo.fi
 • Nimi: Jessica Lindroos, studierådgivare
 • Sijainti: Axelia, Biskopsgatan 8,  20500 Åbo
 • Puhelin: 02 215 4517
 • Sähköpostiosoite: jessica.lindroos(at)abo.fi
 • Nimi: Maria Hertell-Jalava, studiesekreterare
 • Sijainti: Axelia, Biskopsgatan 8,  20500 Åbo
 • Puhelin: 02 215 4550
 • Sähköpostiosoite: maria.hertell-jalava(at)abo.fi

 

 • No labels