Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »


Universiteten fastställer sitt utbud av JOO-kurser läsårsvis. Alla studier kan inte avläggas som JOO-kurser. Läs universitetens allmänna anvisningar för JOO-studierna. I studiehandböckerna hittar du närmare uppgifter om undervisningens innehåll. Bildkonstakademin, Jyväskylä univesitet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet och Teaterhögskolan JOO-studier hittar du studiehandböckerna.

De allmänna beskrivningarna är på finska eller svenska, dvs. på det språk på vilket universitetet har fört in uppgifterna i webbtjänsten.


Försvarshögskolan


Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten
Helsingfors universitet, bio- och miljövetenskapliga fakulteten
Helsingfors universitet, farmaceutiska fakulteten
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
Helsingfors universitet, juridiska fakulteten
Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
Helsingfors universitet, språkcentret
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten
Helsingfors universitet, Svenska social- och kommunalhögskolan
Helsingfors universitet, teologiska fakulteten
Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten


Sibelius-Akademin 


Svenska handelshögskolan


Tammerfors tekniska universitet 


Tammerfors universitet


 Vasa universitet


Villmanstrands tekniska universitet


 Åbo Akademi 


Åbo universitet, humanistiska fakulteten

Åbo universitet, juridiska fakulteten

Åbo universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Åbo universitet, medicinska fakulteten

Åbo universitet, pedagogiska fakulteten

Åbo universitet, samhällsvetenskapliga fakulteten

Åbo universitet, språkcentret

Åbo universitetet, Åbo handelshögskola


Örtra Finlands Univesitetet 

  • No labels