Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De flesta universiteten tillämpar redan det elektroniska JOO-ansökningssystemet. Genom att klicka här får du fram den elektroniska blanketten och kan fylla i den och skicka in den.

Alla universitet tillämpar dock inte det elektroniska systemet. Om du studerar vid något av universiteten här under eller ansöker om studierätt vid något av dem, ska du göra det på en pappersblankett.

  • Jyväskylä universitet
  • Lapplands universitet
  • Uleåborgs universitet
  • Östra Finlands Universitetet

JOO-ansökningsblankett

Ifyllningsanvisningar för studerande | Ifyllningsanvisningar för studieadmininstrationen


JOO-hakulomake

Täyttöohje opiskelijalle | Täyttöohje opintohallinnolle


JOO application form

Instructions for students | Instructions for university student administration

 
  • No labels