Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Joustavaa opinto-oikeutta haetaan useimmiten sähköisellä Joopas-hakujärjestelmällä. Muutamat yliopistot käyttävät paperista JOO-hakulomaketta. Tulosta alla oleva lomake (pdf) ja täytä ohjeiden mukaan.

Paperista hakulomaketta käyttävät seuraavat yliopistot:

  • Jyväskylän yliopisto
  • Kuvataideakatemia
  • Lapin yliopisto
  • Oulun yliopisto
  • Teatterikorkeakoulu
    JOO-hakulomake

Täyttöohje opiskelijalle | Täyttöohje opintohallinnolle


JOO-ansökningsblankett

Ifyllningsanvisningar för studerande | Ifyllningsanvisningar för studieadmininstrationen


JOO application form

Instructions for students | Instructions for university student administration

  • No labels