Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

De flesta universiteten tillämpar redan det elektroniska JOO-ansökningssystemet. Genom att klicka här får du fram den elektroniska blanketten och kan fylla i den och skicka in den.

Alla universitet tillämpar dock inte det elektroniska systemet. Om du studerar vid något av universiteten här under eller ansöker om studierätt vid något av dem, ska du göra det på en pappersblankett.

  • Bildkonstakademin
  • Jyväskylä universitet
  • Lapplands universitet
  • Teaterhögskolan
  • Uleåborgs universitet
  • No labels