Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

Mikä JOO-oikeus?

Joustavalla opinto-oikeudella eli JOO-oikeudella tarkoitetaan yksinkertaisesti mahdollisuutta hakea opinto-oikeutta toiseen yliopistoon; esimerkiksi sivuainekokonaisuuden tai yksittäisten opintojaksojen suorittamista varten.

Joustava opinto-oikeus lisää opiskelijan valinnan mahdollisuuksia

  • tarjoamalla mahdollisuuden liittää tutkintoon sopivia opintoja muiden yliopistojen tarjonnasta
  • ja hyödyntää tutkinnossaan muiden yliopistojen asiantuntijoita ja erikoisaloja.

Joustavaa opinto-oikeutta voivat hakea suomalaisessa yliopistossa perus- tai jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat. Opiskelijan tulee olla läsnäolevana kotiyliopistossaan, jotta voi hän hakea joustavaa opinto-oikeutta ja oikeuden saatuaan suorittaa JOO-opintoja (joko osan tai kaikki lukuvuoden aikana suoritettavat opinnot) toisessa yliopistossa.

Joustava opinto-oikeus pohjautuu yliopistojen väliseen sopimukseen. Hakuun liittyvät yleiset periaatteet on kuvattu Yleisohjeissa.

Yliopistot tarkentavat opinto-oikeuden hakuun liittyviä käytäntöjään sekä hakemusten puoltamisen ja opinto-oikeuksien myöntämisen kriteerejä JOO-ohjeissaan. JOOPAS-palvelua ja sähköistä JOO-hakua käyttävien yliopistojen ohjeet löydät ohjeet yliopistoittain -sivuilta. Joopas-hakujärjestelmään pääset myös sivun vasemman palstan linkistä.

Tarkista yliopistojen joo-hakemusten käsittelykäytännöt ja aikataulu yliopistojen JOO-ohjeista. Lisätietoja yliopistojen hakukäytännöistä saat yliopistojen JOO-opintojen ohjaajilta

HUOM! Kaikki yliopistot eivät käytä sähköistä hakua eivätkä JOOPAS-palvelua. Jos opiskelet jossakin alla mainitussa yliopistossa tai haet opiskeluoikeutta johonkin näistä, sinun tulee käyttää paperista hakulomaketta. Näiden yliopistojen JOO-ohjeet löydät yliopistojen sivuilta.

  • Jyväskylän yliopisto
  • Kuvataideakatemia
  • Lapin yliopisto
  • Oulun yliopisto
  • Teatterikorkeakoulu

Vällkommen till portalen Joopas för flexibla studier

Welcom to Flexible Study Service Joopas

Tiedotteita/News

Blog stream

Create a blog post to share news and announcements with your team and company.



  • No labels