Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anvisningar som måluniversitet

Information om JOO-studier som erbjuds

Det är i princip möjligt att välja bland alla Åbo Akademis kurser då man vill studera inom JOO-avtalet. Mera information om utbudet hittar du på www.abo.fi/student.

 Av olika orsaker kan det ibland vara nödvändigt att begränsa deltagarrätten i en kurs. Om det inte framgår av kursbeskrivningen ifall kursdeltagandet är begränsat kan det vara skäl att kolla upp saken t.ex. via de olika JOOPAS kontaktpersonerna. Vid Åbo Akademi finns följande fyra fakulteter; Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Fakulteten för pedagogik och välfärdstudier, Fakulteten för ekonomi och samhällsvetenskaper samt Fakulteten för naturvetenskap och teknik.

Ansökningstider för JOO-studier

Fortlöpande ansökan.

Studieguider

Läsårets studieutbud presenteras på nätet under www.abo.fi/student eller under respektive fakultet .

Kriterier för beviljande av studierätt

Akademin antar gäststuderande till sina studiehelheter och kurser i den mån utrymme finns och då det gynnar gäststuderandens möjligheter att avlägga examen.

Tid för vilken studierätt beviljas

Som regel ett år, i undantagsfall två år. Ifall två år beviljats ska den studerande själv komma ihåg att personligen göra närvaroanmälan vid ÅA också i början av det andra läsåret.

Adress som den förordade ansökan skickas till

Ansökan om flexibel studierätt inlämnas elektroniskt och ansökan överförs till den person som handlägger ansökan vid den ifrågavarande fakulteten. Hemuniversitetet ser till att ansökan sänds vidare.

Att inleda JOO-studier

Studeranden skall, då studierätt har beviljats, registrera sig för terminen i någon av studentexpeditionerna. Terminsregistrering vid ÅA kräver att den studerande har närvaroanmält sig vid sitt hemuniversitet. Studiekort eller annat bevis på detta ska uppvisas vid registreringen. Institutionen eller enheten informerar om kursanmälan är nödvändig.

Överförande av studieprestationer till hemuniversitetets register

Studeranden får på begäran ett intyg över slutförda studieprestationer. Studeranden skall själv uppvisa intyget för registrering vid hemuniversitetet.

Handläggarnas kontaktuppgifter

Information om JOO-studier som erbjuds

Det är i princip möjligt att välja bland alla Åbo Akademis kurser då man vill studera inom JOO-avtalet. Mera information om utbudet hittar du på https://www.abo.fi/student. Av olika orsaker kan det dock vara nödvändigt att begränsa deltagarrätten i en kurs. Om det inte framgår av kursbeskrivningen om kursdeltagandet är begränsat kan det vara skäl att kolla upp saken t.ex. via de olika JOOPAS kontaktpersonerna.er. Ordinarie verksamhet finns både i Åbo, Vasa, Jakobstad och Helsingfors.

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

 • Namn: Sanna Westerlund, utbildningskoordinator
 • Adress: Arken, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
 • Telefonnummer: 02 215 4401
 • E-postadress: sanna.westerlund@abo.fi
 • Namn: Pia-Maria Gardberg, studierådgivare
 • Adress: Arken, Fabriksgatan 2,  20500 Åbo
 • Telefonnummer: 02 215 4280
 • E-postadress: pia-mari.gardberg@abo.fi
 • Namn: Sabina Ringvall, studierådgivare
 • Adress: Arken, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
 • Telefonnummer: 02 215 3643
 • E-postadress: sabina.ringvall@abo.fi

 • Namn: Caroline Lehto, studiesekreterare
 • Adress: Arken, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
 • Telefonnummer: 02 215 4470
 • E-postadress: caroline.lehto@abo.fi

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

 • Namn: Anna Buss, utbildningskoordinator
 • Adress: Academil,  Strandgatan 2 65100 Vasa
 • Telefonnummer: 06 324 7242
 • E-postadress: anna.buss@abo.fi
 • Namn: Anna Smedlund, studierådgivare
 • Adress: Academill,  Strandgatan 2 65100 Vasa
 • Telefonnummer: 06 324 7409
 • E-postadress: Anna.H.Smedlund@abo.fi
 • Namn: Susanne Nylund-Torp, studierådgivare
 • Adress: Academill,  Strandgatan 2 65100 Vasa
 • Telefonnummer: 06 324 7164
 • E-postadress: susanne.nylund-torp@abo.fi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

 • Namn: Tua Henriksson, utbildningskoordinator
 • Adress: ASA, Fänriksgatan  3 B, 20500 Åbo
 • Telefonnummer: 02 215 4202
 • E-postadress: tua.henriksson@abo.fi
 • Namn: Johnny Nykvist, studierådgivare
 • Adress: ASA, Fänriksgatan  3 B, 20500 Åbo
 • Telefonnummer: 02 215 4294
 • E-postadress: johnny.nykvist@abo.fi

 • Namn: Kia Ikonen, studiesekreterare
 • Adress: ASA, Fänriksgatan  3 B, 20500 Åbo
 • Telefonnummer: 02 215 3214
 • E-postadress: kia.ikonen@abo.fi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

 • Heidi Karlsson, Utbildningskooordinator
 • Adress: Axelia, Biskopsgatan 8, 20500 Åbo
 • Telefonnummer: 02 215 3540
 • E-postadress: heidi.karlsson@abo.fi

 • Namn: Kerstin Fagerström, Studierådgivare
 • Adress: Axelia, Biskopsgatan 8, 20500 Åbo
 • Telefonnummer: 02 2153321
 • E-postadress: kerstin.fagerstrom@abo.fi

 • Namn: Jessica Lindroos, Studierådgivare
 • Adress: Gripen, Studiekansliet Tavastgatan 13 20500 Åbo
 • Telefonnummer: 02 2154461
 • E-postadress: jessica.lindroos@abo.fi
 • Namn: Maria Hertell-Jalava, Studiesekreterare
 • Adress: Axelia ,Biskopsgatan 8,   20500 Åbo
 • Telefonnummer: 02 215 4550
 • E-postadress: maria.hertell-jalava@abo.fi

Förordshandläggarnas kontaktuppgifter

 • Utbildningskoordinatorerna, studierådgivarna och studiesekreterarna handhar förordandet av JOO-ansökningarna. Under rubriken " Rådgivarnas kontaktuppgifter" hittar du namnen på dessa personer. Du kan också gå in på Åbo Akademis hemsidor www.abo.fi och göra en webbsökning på enheten "Forsknings- och utbildningsservice".

Kontaktuppgifter för utlåtande

 • Förordshandläggarnas kontaktuppgifter

   

 • Utbildningskoordinatorerna, studierådgivarna och studiesekreterarna handhar utlåtandena gällande  JOO-ansökningarna. Under rubriken ”Rådgivarnas kontaktuppgifter" hittar du namnen på dessa personer. Du kan också gå in på Åbo Akademis hemsidor www.abo.fi och göra en webbsökning på enheten "Forsknings-  och utbildningsservice".
 • No labels