Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kohdeyliopistona

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Suomea ulkomaalaisille -opetuksen alkeistason kursseja (tasot I ja II) ja japanin kielen kursseja ei tarjota lainkaan valtakunnallisina JOO-opintoina. Muille kielikursseille myönnetään opinto-oikeuksia vain, mikäli opetus- ja tilaresurssit sen sallivat. Käytännössä monet kielikurssit täyttyvät Turun yliopiston omista opiskelijoista, eikä niille mahdu JOO-opiskelijoita. Tiedekuntakohtainen kieltenopetus on tarkoitettu ensisijaisesti ko. tiedekuntien opiskelijoille. Muut voivat osallistua näille kursseille vain poikkeustapauksissa.

Katso tarkempia tietoja opinnoista Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksen opinto-oppaasta.

Hakuajat JOO-opintoihin

Hakuaika syyslukukauden kursseille päättyy syyskuun puolivälissä ja kevätlukukauden kursseille tammikuun puolivälissä. Päätös opinto-oikeuden myöntämisestä/epäämisestä tulee vasta hakuajan päätyttyä ja kurssin alkamisen jälkeen riippumatta siitä, milloin hakemus on jätetty. Yhdellä hakulomakkeella voi hakea vain saman lukukauden aikana toteutettaville kursseille.

Opinto-oppaat

Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksen opinto-opas löytyy verkkosivuilta: Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskus.

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

Kaikki kotiyliopistosta puollon saaneet JOO-opiskelijat otetaan JOO-opinnoiksi ilmoitetuille kursseille (ks. tarjottavat JOO-opinnot), mikäli ryhmissä on tilaa.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus myönnetään vain kielikurssin keston ajaksi, yleensä yhdeksi lukukaudeksi.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskus, 20014 Turun yliopisto

JOO-opiskelun aloittaminen

Opiskelijan on itse tarkistettava kurssien alkamisajat ja -paikat sekä mahdollinen kurssi-ilmoittautuminen ja muut opintojaksoa koskevat ohjeet ja määräykset.

JOO-opiskelijaksi hyväksytyn ei tarvitse erikseen ilmoittautua Turun yliopistoon, koska hänen opiskeluoikeutensa merkitään Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmään hyväksymispäätöksen perusteella.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opiskelijoiden on itse huolehdittava suoritusten ilmoittamisesta kotiyliopiston opintorekisteriin. Opiskelijan tulee pyytää suorittamistaan opinnoista virallinen (maksuton) opintosuoritusote ja toimittaa se kotiyliopistoon.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Kieli- ja viestintäopintojen keskus

  • Nimi: Annina Laakso, opintopäällikkö (työstävapaana 12.11.2018 alkaen, sijaisena Lina Suominen)
  • Sijainti: Agora, Vesilinnantie 5
  • Puhelin: 050 569 2722 
  • Sähköpostiosoite: kielivie@utu.fi
  • No labels